Високонапонски електромотори

Хидраулика и пневматика Изменувачи на топлина Металорезачки машини

Ги нудиме следниве услуги:

  • - сервисирање на високонапонски електромотори
  • - премотување на статор и ротор,
  • - прелимовање на лимски пакет,
  • - поставување на сонди за температура на лежишта,
  • - поставување на сонди за температура на половите од статорот,
  • - испитување на лимскиот пакет

Располагаме со печка во која после сервисирањето и премотувањето се врши постапката на печење и инпрегнација.

el_motor_1 el_motor_2
el_motor_3 el_motor_4