Високонапонски електромотори

Хидраулика и пневматика

Изменувачи на топлина Металорезачки машини

Хидраулика

Репарирање на сите типови и видови хидраулични пумпи, хидромотори, разводници, емектромагнетни вентили, ограничувачи на проток, ограничувачи на притисок, цилиндри и други хидраулични елемнти од светските производители:

 • REXROTH Bosch Group
 • LINDE
 • PARKER
 • KAWASAKI
 • PRVA PETOLETKA
 • LIBHERR
 • CATERPILLAR
 • VOLVO
 • SAUER-DANFOSS
 • EATON
 • ENERPAC
 • HAWE
 • и др.
h_pump_1 h_pump_2 h_valve_1
h_valve_2 h_control_1

После репарирање на секој хидрауличен уред се врши негово испитување. Покрај репарирањето нудиме решенија за одредени хидраулични системи. Располагаме со испитен стол.

Пневматика

Репарирање и сервисирање на сите типови и видови пневматски елементи од индустриски машини.

Решенија за одредени пневматски ситеми.

p_control_1 p_pump_2 p_valve_1