Високонапонски електромотори Хидраулика и пневматика Изменувачи на топлина

Металорезачки машини

Располагаме со металорезачки машини кои се користат за наши и надворешни потреби.

Хоризонтална дупчалка (борверг).

m_machine_1
Производител TOZ Чешка:
X = 1250 mm
Y = 1600 mm
Z = 1130 mm
- максимален товар на работна маса 3000 kg.

Брусилка за надворешно и внатрешно кружно брусење.

m_machine_2
Производител LIVNICA KIKINDA:
- максимална должина = 800 mm
- максимален дијаметар = 380 mm